Perfect Piano

ArcadePhổ thông

Perfect Piano

Hãy chạm vào các phím piano theo nhịp điệu của âm nhạc để luyện kỹ năng chơi đàn của mình!