trochoi.io

Penguin Diner 2

ArcadeNấu ăn

Penguin Diner 2

Chú chim cách cụt Penny đã trở lại và đồng hành cùng bạn trong trò chơi Penguin Diner 2! Sau khi về nhà, Penny không hài lòng với chất lượng thức ăn, chú quyết tâm thay đổi điều đó bằng cách tự mở nhà hàng!