trochoi.io

Pattern Puzzle

ArcadeGiải đố

Pattern Puzzle

Nhấp và kết hợp. Thay đổi kiểu sơ đồ đã cho thành kiểu sơ đồ được chỉ định.