PASSWORD CRACK

Nhấp chuộtGiải đố

PASSWORD CRACK

Trong trò chơi này, mục tiêu của bạn là tìm ba chữ cái tạo nên mật khẩu. Khi bạn phát hiện ra, hãy mở khóa và chuyển sang cấp độ tiếp theo. Chúc các bạn may mắn, trò chơi này chỉ dành cho những người thông minh nhất. Trong phiên bản này, bạn sẽ tìm thấy 100 cấp độ. Không có cửa hàng, bạn có thể được thưởng bằng tiền xu bằng cách xem quảng cáo và giúp giữ cho trò chơi miễn phí.