trochoi.io

Particle

ArcadePhổ thông

Particle

Bạn là một vật rất nhỏ, mục tiêu của bạn là bắt được nhiều ngọn lửa nhất và đi nhanh nhất trong một thế giới nơi bạn chỉ có thể nhìn thấy trong bán kính gần. Sử dụng ngọn lửa bạn thu thập được để mua nâng cấp! Chúc may mắn. Đây là một trò chơi thực sự khó!