Parkour Climb

ArcadeThể thao

Parkour Climb

Leo tường cực đã. Nhấn để nhảy từ tường này sang tường khác, kiểu parkour. Bạn có thể leo lên cao bao nhiêu, trong trò chơi miễn phí này? Thu thập lá chắn để tránh bị ngã. Thu thập các gói phản lực để nâng cao điểm số của bạn.