Parking Space Jam

Phổ thôngGiải đố

Parking Space Jam

Bạn phải cứu những chiếc xe bị mắc kẹt trong bãi đậu xe. Bạn phải hướng dẫn những người lái xe đang chờ bất lực và hướng họ đến lối ra của bãi đậu xe. Làm chủ trò chơi Parking Space Jam, bạn sẽ chơi mà không thấy chán với hơn 50 cấp độ khác nhau!