Paper Plane Flight

Arcade

Paper Plane Flight

Hãy điều khiển một chiếc máy bay, thu thập tiền xu, tránh chướng ngại vật, đánh bại số điểm cao và trở thành người bay cao nhất.

Trò chơi "Arcade" tương tự