Paper Block 2048

Arcade

Paper Block 2048

Paper Block 2048 là trò chơi Xếp hình với đồ họa tối giản, đơn giản và dễ gây nghiện. Tham gia các con số và nhận được ô 2048! Hợp nhất 2 ô số giống nhau thành một. Thưởng thức!

Trò chơi "Arcade" tương tự