trochoi.io

Paper Airplane

Arcade

Paper Airplane

Tất nhiên, gấp một chiếc máy bay giấy rất thú vị, nhưng lái một chiếc thì sao? Cách điều khiển vừa dễ vừa thân thiện với người chơi. Nhớ tránh những vòng tròn, đừng để máy bay gặp sự cố!

Trò chơi "Arcade" tương tự