trochoi.io

Paint Them All

Bắn súng

Paint Them All

Paint Them All là một trò chơi bắn súng. Bảo vệ căn cứ của bạn. Giết tất cả những sinh vật đó bằng cách đổ đầy sơn cho chúng cho đến khi chúng phát nổ! Hãy sống sót!

Trò chơi "Bắn súng" tương tự