Paint Puzzle

3DArcade

Paint Puzzle

Những tấm hình này rất đẹp, nhưng chưa được tô màu nên rất cần bạn giúp. Hãy tô bức tranh đúng màu quy định, thoải mái mix các màu để ra được màu cần tô. Cẩn thận, đừng mix sai màu đấy!