Opel GT Slide

Giải đố

Opel GT Slide

Một trong những mẫu xe phổ biến nhất thế giới là Opel. Ngày nay, trong trò chơi giải đố Opel GT Slide, bạn có thể làm quen với chiếc xe này gần hơn. Bắt đầu trên màn hình sẽ hiển thị hình ảnh của thương hiệu xe hơi này. Bạn bấm vào một trong số họ. Trong một thời gian, hình ảnh sẽ mở ra trước mặt bạn và sau đó sẽ bay xa nhau. Sau đó, bạn sẽ cần chuyển các mảnh hình ảnh để kết nối chúng lại với nhau. Do đó, bạn sẽ khôi phục lại hình ảnh và nhận điểm cho nó.

Trò chơi "Giải đố" tương tự