One Pipe

Giải đố

One Pipe

Dùng nhẫn/vòng tròn nhỏ để tách các vật ra khỏi ống giống như bạn dùng tay để tách các hạt ngô vậy. Hãy cẩn thận không để nhẫn/vòng tròn nhỏ chạm phải bất kỳ chướng ngại vật nào nhé.

Trò chơi "Giải đố" tương tự