trochoi.io

Cao bồi một tay

Bắn súng

Cao bồi một tay

Một cảnh sát trưởng miền tây hoang dã, anh ta phải xử lý mục tiêu của mình nếu muốn hy vọng sống sót. Bắn theo cách của bạn thông qua 12 cấp độ đầy thử thách và chứng minh bạn có những gì cần thiết để trở thành một tay súng đúng luật.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự