trochoi.io

Om Nom: Run

3DHành động

Om Nom: Run

Tham gia trò chơi Om Nom và Om Nelle với những cuộc chạy đua hấp dẫn qua những con đường nguy hiểm của Nomville: Hãy tránh các chướng ngại vật, sử dụng sức mạnh để mở đường cho bạn và mở khóa các nhân vật mới! - Hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau: Bao gồm các khoảng cách nhất định, thu thập các chữ cái, thực hiện các pha nguy hiểm táo bạo hoặc chạy càng xa càng tốt trong chế độ vô tận để thu thập phần thưởng. - Sử dụng biểu tường tăng tốc, phóng Rockets, giày bật cao, nam châm để thu thập những đồng tiền trên đường chạy. - Mở khóa các nhân vật tiếp theo: Nhiều nhân vật và trang phục thú vị đang chờ được mở khóa! - Khám phá các địa điểm tuyệt vời: Chạy qua những con đường nhộn nhịp, trên mái nhà, thông qua các đường hầm với nhiều cấp độ đầy màu sắc khác nhau!