Ojello

Giải đố

Ojello

Nhiệm vụ của bạn là cắt các hình giống như Jello, để mỗi mảnh còn lại chỉ có 1 quả cầu. Bạn sẽ được thử thách với 120 cấp độ. Bạ đã sẵn sàng chưa nào?

Trò chơi "Giải đố" tương tự