trochoi.io

Offroad Indian Truck Hill Drive

Bé trai

Offroad Indian Truck Hill Drive

Offroad Indian Truck Hill Drive là một mô phỏng lái xe tải vui nhộn để thực hành các kỹ năng như một tài xế xe tải. Chào mừng bạn đến với Ấn Độ, nơi bạn sẽ bắt đầu công việc mới là vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác. Chọn một chiếc xe tải và điều khiển nó qua những con đường hẹp theo các biển báo sẽ đưa bạn đến đích. Tránh làm rơi hàng hóa hoặc bạn sẽ tự động bị mất.

Trò chơi "Bé trai" tương tự