Numblocks Hunter

ArcadeGiải đố

Numblocks Hunter

NumBlocks Hunter là một trò chơi Arcade-Action Math. Trong trò chơi này, bạn cần phải giữ các khối cách xa căn cứ bằng cách loại bỏ các hàng khối. Tại một thời điểm, bạn có thể xóa trên hàng. Để loại bỏ một hàng, bạn cần nhấn vào một khối ở hàng đầu, hiển thị câu trả lời của một câu hỏi toán học được đưa ra trên khối cơ sở.