Number Sequences

Giải đố

Number Sequences

Number Sequences là một trò chơi giải đố mang tính giáo dục, trong đó bạn phải tính ra số tiếp theo trong dãy số. Nếu bạn tìm thấy quy luật của chúng, bạn có thể tính ra các số tiếp theo trong chuỗi. Trò chơi không giới hạn thời gian nhưng một câu trả lời sai hoặc để lộ đáp án sẽ làm giảm điểm số của bạn. Hãy cùng vượt qua thử thách toán học này nhé!

Trò chơi "Giải đố" tương tự