trochoi.io

Number Jump Kids Educational Game

ArcadeEm béBé gái

Number Jump Kids Educational Game

Trong trò chơi này, các nhà phát triển đã sử dụng danh mục trò chơi lặn "Doodle Jump" giúp trẻ em làm quen với các hình dạng, tên và thứ tự của các số bằng cách nhìn và lắng nghe chúng theo thứ tự thích hợp của chúng. Trò chơi này rất hữu ích trong việc giảng dạy số lượng cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi.