trochoi.io

No One Escape

3DArcade

No One Escape

No One Escape là trò chơi trốn thoát rất thú vị. Trong mê cung có một tên sát nhân điên loạn. Đừng để kẻ giết người tóm được, hãy bình tĩnh tránh khỏi tầm nhìn của hắn. Tìm cách chuyển các nút sang màu xanh lá cây để mở cửa thoát ra ngoài. Giữ bình tĩnh và di chuyển không ngừng để tìm đường thoát!