Ninja VS Slime

Giải đố

Ninja VS Slime

Ninja vs Slime là trò chơi casual, nơi bạn phải tiêu diệt những con slime đang kéo đến bằng cách ném phi tiêu. Các phi tiêu sẽ nảy bật qua các slime, giúp bạn tiêu diệt nhiều slime cùng lúc. Nhưng bọn slime có rất nhiều mạng, một số có tới 20, 30 mạng hoặc nhiều hơn. Ném phi tiêu thật chính xác để tiêu diệt những con slime ở gần bạn hơn, trước khi chúng tiêu diệt bạn.

Trò chơi "Giải đố" tương tự