Ninja Run Up and Down

Arcade

Ninja Run Up and Down

Chạy bằng cách thay đổi đường đi và thu thập tiền xu mà không va chạm với kẻ thù.

Trò chơi "Arcade" tương tự