Ninja Pumpkin

ArcadePhổ thông

Ninja Pumpkin

Ở trò chơi này, bạn phải cẩn thận để không rơi hoặc chạm vào kẻ thù trên đường đi và cố gắng hoàn thành mọi cấp độ