Ninja Legend

Phiêu lưu

Ninja Legend

Chào mừng đến với thế giới ninja. Kẻ địch sẽ thay đổi vị trí liên tục. Dùng vũ khí bạn có để nhắm bắn thật nhanh. Tiêu diệt hết kẻ địch để trở thành người mạnh nhất.

Trò chơi "Phiêu lưu" tương tự