trochoi.io

Ninja Escape 2

Bé trai

Ninja Escape 2

Tôi là ninja là một game platformer dữ dội. Giải phóng sức mạnh ninja của bạn bằng các nút điều khiển cảm ứng mới và trực quan! Chạy, nhảy, trượt và bay để tránh tất cả gai nếu không bạn sẽ nổ tung trong máu tươi. Bám theo chủ nhân và hoàn thành tất cả các cấp độ để mở khóa chế độ vô tận, đánh bại tất cả các điểm số.

Trò chơi "Bé trai" tương tự