trochoi.io

New York Jigsaw

ArcadeGiải đố

New York Jigsaw

Mời bạn thưởng thức bức tranh toàn cảnh của Thành phố New York xinh đẹp. Hãy thu thập những mảnh ghép, đặt chúng vào đúng vị trí để hoàn chỉnh bức tranh.