Nature Jigsaw Puzzle Butterfly

Giải đố

Nature Jigsaw Puzzle Butterfly

Kéo và thả tất cả các mảnh hình ảnh vào vị trí chính xác của chúng để hoàn thành các bức tranh về thiên nhiên - bướm. Trò chơi đi kèm với 8 hình ảnh và ba độ khó: 2x3, 3x4, 4x6.

Trò chơi "Giải đố" tương tự