Mystery Pic

ArcadeGiải đố

Mystery Pic

Mục tiêu của bạn là xác định bức ảnh. Đây là một trò chơi giải đố. 150 cấp độ của hình ảnh. Nếu bạn gặp khó khăn, bạn có thể sử dụng tiền xu trong trò chơi của mình để mua gợi ý.