trochoi.io

My xylophone

Bé trai

My xylophone

Xylophone tuyệt vời cho trẻ em. Học các nốt bằng cách chơi với nhạc cụ tuyệt vời này. Các phím sáng lên và hình ảnh động xuất hiện mỗi khi bạn chạm vào phím. Nếu bạn chơi trên thiết bị di động, các phím sẽ rung mỗi lần chạm. Có thể tắt rung điện thoại.

Trò chơi "Bé trai" tương tự