My Little Dragon

ArcadePhổ thông

My Little Dragon

Trong My Little Dragon, bạn sẽ nhận nuôi một con rồng nhỏ bé và dễ thương. Chơi với nó, cho nó ăn, làm sạch nó và chứng kiến nó lớn lên. Trong một số trò chơi nhỏ, bạn có thể kiếm tiền để mở khóa đôi cánh, mũ, kính và giày độc đáo cho con rồng nhỏ của bạn!

Trò chơi "Phổ thông" tương tự