trochoi.io

My Coloring Book Arts

Bé trai

My Coloring Book Arts

Trò chơi sách tô màu này có hai chế độ. Một là chế độ tô màu, trong đó bạn có rất nhiều bức tranh được vẽ sẵn mà bạn sẽ tô màu theo ý muốn. Và chế độ khác là chế độ vẽ tranh. Bạn sẽ có một tờ giấy trắng để vẽ bất cứ thứ gì bạn muốn bằng nhiều công cụ vẽ khác nhau! Những công cụ này bao gồm bút chì màu và bút đánh dấu, hộp màu, nhãn dán, v.v.. Bất cứ khi nào hoàn thành bản vẽ hoặc tô màu, bạn có thể lưu ảnh hoặc chia sẻ ảnh với bạn bè qua mạng xã hội.

Trò chơi "Bé trai" tương tự