trochoi.io

Murder

Bé trai

Murder

Vào vai một sát thủ, làm nhiệm vụ ám sát đức vua để chiếm lấy ngai vàng trong trò chơi Murder! Liệu bạn có thực hiện thành công kế hoạch của mình? Liệu bạn có giữ được ngai vàng sau khi đã làm vua? Mỗi sát thủ lại có một kết cục khác nhau. Liệu kết cục của bạn là gì?

Trò chơi "Bé trai" tương tự