trochoi.io

Mummy Candies

ArcadeGiải đố

Mummy Candies

Mummy Candies là trò chơi tuyệt vời với đồ họa đẹp và âm nhạc bắt tai. Mục tiêu là thu thập tất cả kẹo viên và kẹo mút cho nhân vật xác ướp, nhớ coi chừng những quả bí ngô tự nổ. Cải thiện thành tích của mình bằng cách mua vật phẩm trợ giúp trong cửa hàng.