trochoi.io

Multi Storey Modern Car Parking 2019

Bé traiĐua xe

Multi Storey Modern Car Parking 2019

Chúng ta hãy bắt đầu một bài kiểm tra bằng lái xe ô tô mà bạn phải tìm một bãi đậu xe và thực hiện đậu xe hoàn hảo. Bài kiểm tra bãi đậu xe ô tô được đặt trong một bãi đậu xe MultiStory, được xây dựng cho các mức độ khó. Nó giống như một bãi đậu xe kỳ quặc và bạn có thể trở thành bậc thầy của các vấn đề đỗ xe chính xác vào cuối trò chơi này? Hãy suy nghĩ cẩn thận! Đỗ xe ở quảng trường nhiều tầng và nâng cao độ chính xác của bạn khi đỗ xe công cộng.