trochoi.io

Motorcycle escape

ArcadeĐua xe

Motorcycle escape

Trong trò chơi Motorcycle escape, bạn sẽ phải thoát khỏi sự đeo bám của những chiếc ô tô màu đen bằng chiếc motor của mình, nhưng bạn phải tránh đâm vào tường, bụi rậm hoặc những chiếc xe khác trên đường.