Monster Truck Hidden Stars

ArcadeGiải đố

Monster Truck Hidden Stars

Monster Truck Hidden Stars là một trò chơi kỹ năng và ẩn đối tượng trực tuyến miễn phí. Tìm ra những ngôi sao ẩn trong các hình ảnh được chỉ định. Mỗi cấp độ có 10 ngôi sao ẩn. Tổng cộng có 6 cấp độ. Thời gian có hạn vì vậy hãy nhanh chóng và tìm tất cả các đối tượng ẩn trước khi hết thời gian. Bấm nhầm chỗ nhiều lần sẽ giảm thời gian thêm 5 giây. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu trò chơi và vui chơi!