Monster Snack Time

Giải đố

Monster Snack Time

Bạn là một con quái vật nhỏ bé và cần phải phát triển. Hãy nuốt chửng những sinh vật nhỏ hơn để trở nên lớn hơn và mạnh hơn, nhưng hãy cẩn thận để những sinh vật lớn hơn không ăn thịt bạn. Chơi qua 40 cấp độ, thu thập tiền xu để tăng sức mạnh và kiếm thành tích.

Trò chơi "Giải đố" tương tự