trochoi.io

Monster Destroyer

ArcadeGiải đố

Monster Destroyer

Trò chơi yêu cầu bạn phá hủy các khối (bằng gỗ, kim loại và chất nổ) để giúp 2 con quái vật gặp nhau. Tính toán thật cẩn thận để hoàn thành thử thách và vượt qua từng cấp độ.