trochoi.io

Cầu khỉ

Arcade

Cầu khỉ

Con khỉ đã đi du ngoạn và chỉ mang theo một cây gậy thần. Mục đích của đối tượng bí ẩn này, bạn sẽ tìm hiểu bằng cách vào trò chơi Cầu khỉ. Thực tế là con đường nằm ở những nơi khác nhau: thành phố, sa mạc, núi non, rừng rậm.

Trò chơi "Arcade" tương tự