Money Match 3

ArcadeGiải đố

Money Match 3

Di chuyển các khối theo chiều ngang để tạo thành một hàng gồm ít nhất 3 khối giống nhau. Di chuyển hàng đã ghép sang phải hoặc sang trái để ghép với các hàng khác. Thử xem bạn chơi được bao nhiêu ván trước khi hết thời gian.