Money Gun Rush

ArcadeGiải đố

Money Gun Rush

Money Gun Rush là một trò chơi bắn súng miễn phí dành cho tất cả mọi người. Trượt màn hình để điều khiển súng bắn. Bắn hạ các mục tiêu để thu thập tiền xu và mở khóa thêm súng mới. Hãy cẩn thận với cánh cửa có dấu trừ để tránh thất bại. Hãy cùng đánh bại thách thức này ngay bây giờ!