Mixed World

Giải đố

Mixed World

Hãy giúp những con quái vật nhỏ màu xanh tự vệ chống lại những kẻ xấu xa màu đỏ. Đẩy tất cả quái vật màu đỏ ra khỏi sân chơi và vượt qua 30 cấp độ đầy thử thách.

Trò chơi "Giải đố" tương tự