Missing Num Bubbles

ArcadeGiải đố

Missing Num Bubbles

Trò chơi đếm số thú vị dành cho trẻ em. Có 3 chế độ chơi: tìm số đứng trước số đã cho, tìm số đứng sau số đã cho, và tìm số đứng giữa 2 số đã cho. Xem số cho trước ở bảng bên trái, sau đó chọn đáp án đúng trong hộp đựng bong bóng ở bên phải.