trochoi.io

Minimal Dots

Arcade

Minimal Dots

Trò chơi đơn giản nhưng đầy thách thức:Bạn cần nhanh chóng xoay hình có hai dấu chấm xung quanh và làm cho chúng được đánh đúng màu. Nếu bạn làm sai trò chơi sẽ kết thúc

Trò chơi "Arcade" tương tự