Mini Truck Driver Master

3DArcade

Mini Truck Driver Master

Đây là tránh xe hơi được làm trò chơi pixel 3D. Nó được quản lý để bạn lái xe quãng đường dài nhất có thể khi bị tắc đường. Đừng quên sử dụng số tiền bạn giành được để mở khóa nhiều phương tiện hơn, thậm chí cả xe tăng!