Mineblox Apple Shooter

ArcadePhổ thông

Mineblox Apple Shooter

Trò chơi bắn tên vui nhộn. Bắn táo và vui chơi. Nếu bạn đánh Steve, trò chơi kết thúc.