Mine Sweeper

Phổ thôngGiải đố

Mine Sweeper

Một hầm mỏ cầm được dọn dẹp sạch sẽ. Hãy dọn sạch mọi thứ nhưng không làm nổ những quả mìn. Dùng trí thông minh, khả năng ghi nhớ và cả lòng dũng cảm để mở những ô vuông. Coi chừng, làm nổ mìn là thua cuộc ngay!