trochoi.io

Mine Shooter: Huggy's Attack!

Hành độngBé traiBắn súng

Mine Shooter: Huggy's Attack!

Mine Shooter: Huggy's Attack! là trò chơi hấp dẫn, trong đó bạn sẽ bảo vệ vũ trụ Minecraft khỏi sự xâm chiếm của lũ quái vật Huggy. Không có giới hạn nào cho sự kiêu ngạo của những sinh vật này, khi chúng muốn chiếm giữ không chỉ toàn bộ địa cầu mà còn cả vũ trụ của các trò chơi khác. Lần này chúng muốn đánh chiếm thế giới Minecraft. Bắn hạ toàn bộ kẻ địch, cho chúng thấy âm mưu thôn tính không dễ dàng như chúng nghĩ! Kiếm thật nhiều tiền sau trận chiến để mua thêm vũ khí và chống trả quyết liệt hơn!